Krishanteraren

Gå in i rollen som internationell krishanterare i denna interaktiva berättelse inspirerad av verkliga händelser. Under berättelsens gång kommer du att ställas inför diverse moraliska dilemman som kretsar kring mänskliga rättigheter och Agenda 2030